Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

İcikler Kasabası İcikler Kasabası icikler kasabası

İCİKLER KASABASI

İNDEKS

OKU

MASALLAR

HİKAYELER

GENELİcikler'de hava durumu                           Kuruluş:Nisan 2000

İcikler slaytı


http://www.iciklerkasabasi.s5.com/images/sidasyolharitasi.jpg

İcikler yol haritası

 Haritayı Büyütmek için üstüne tıklayın

 

İcikler'in 1963 yılında Çalca'dan görünüşü.
(Foto: Mehmet ÖZCAN)


İcikler'in Otmanlar mahallesi
(Foto:İbrahim UYSAL)  


İcikler'in Kızılca mahallesinden bir görünüş

İcikler'in Uluköy mahallesinden bir görünüş

http://www.iciklerkasabasi.s5.com/images/ergulmavi.jpg

Bu resimdeki tatlı çocuk bugün önemli bir görevde bulunuyor. Bu İciklerli hemşehrimiz kim bilebilecek misiniz?
(RESİM ÜZERİNE TIKLA CEVABINI GÖR)

İcikler'in çilekeş, çalışkan ve fedakar kadınları

İcikler EFELERİ

İcikler'in Çamdededen görünüşü

İcikler'de küçük çocuklar için çeşitli madeni para, gümüş ve altın takılarla yapılmış yelek şeklindeki bir "CINGIL" görülüyor.
(Eser:Fadime Sarıçay)  


İcikler'de küçük çocuklar 1950'li yılların sonlarına kadar CINGIL giyerlerdi. Bu gün artık bu Cıngıllar tarih oldu. Bir sanat eseri olan Cıngıllar unutulmasın diye küçük bir yavrumuza tarihi Cıngıllardan birini giydirerek yeni nesillere bu tarihi çocuk giyeceğini tanıtalım istedik.
(Eser:Fadime Sarıçay)  

İcikler'li birçok vatandaşımızın okuduğu yıkılan tarihi ilk okul görülüyor.İnsan diyor ki bu tarihi okul yıkılmasaydı da burada okuyan İciklerliler çocukken okuduğu günleri tekrar hatırlasa mıydı?(Foto:İbrahim Uysal)

İcikler'in tarihi Sidas stadyumundan bir kesit

İcikler Han önünden görünüş

İcikler'de her bayram öncesi arife günü bütün kasaba halkı ikindi namazana müteakip topluca mezar ziyeretine giderler. Geçmişlerinin ruhlarına Kur'an-ı Kerim okunur dualar edilir.
Mezar ziyaretinden bir görüntü.
(Foto:Şakir SARIÇAY)

İcikler annelerinden.


 

İciklerde bir kahvehanede zeytincilikle ilgili eğitim toplantısı.

        Bu sitemizi İcikler'in tarihi ve kültürel değerlerini, gelenek ve göreneklerini, sosyal ve ekonomik durumunu bütün dünyaya tanıtmak, İcikler’le ilgili görüş ve düşünceleri olanlardan faydalanmak, İcikler halkını dünyayla tanıştırmak, İcikler’den daha önce göç etmiş vatandaşlarımızla internet kanalıyla da olsa iletişim kurmak, onlarla tanışmak ve kaynaşmak amacıyla açtık.
       Bize her türlü bilgi, belge, düşünce ve fikir bakımından yardımcı olmak isteyen bütün vatandaşlarımıza şimdiden teşekkürlerimizi arz ediyoruz.
       Bütün İnternet severleri sitemizi ziyaret etmeye davet ediyoruz. Ayrıca İcikler’in doğal ve tarihi yerlerini ilk fırsatta görmeleri için yöremize gidip görmelerini tavsiye ediyoruz.
             Bütün insanlığa selâm olsun.

BAŞYAZI

İSMAİL SARIÇAY

isaricay@gmail.com

OLMAYAN EĞİTİM SİSTEMİ TARTIŞILIYOR

       Bu gün okullarımız açılıyor. Her yıl okulların açılmasına yakın ve devamında ülkemizin gündemini, olmayan eğitim sistemi oluşturur. Eğitimle ilgili toplumda bir zihin bulanıklığı kargaşası, endişesi, stresidir sürer gider. Bilende konuşur bilmeyende.
        Eğitim sistemi, sınıf mevcutlarından ders yüklerine, sınav uygulamalarından kayıt maratonuna, öğretmen atamalarından yer değiştirmelere kadar tartışılır, yazılır, çizilir, konuşulur, övülür, yerilir, demeçler verilir, nutuklar atılır, protestolar yapılır.
        Bütün bu konuşmalar, eleştiriler ve övgüler aslında boşuna yapılır. Çünkü olmayan bir eğitim sistemi üzerinde koparılır bütün bu fırtınalar. Güya çözümler üretilir. Fakat hiçbiri de doğru dürüst derdimize şifa olmaz, olmamıştır. Her yıl aynı şeyleri tartışır dururuz.
        Olmayan bir şey üzerinde ne kadar konuşursanız konuşun, hangi çareleri üretirseniz üretin, havanda su dövmekten öteye gidemezsiniz. Gidemediğini de yarım asırdır yaşıyor ve görüyoruz.
        Çünkü her şeyden önce kendi ruhunuza, yapınıza, insanınıza uygun bir eğitim isteminiz yoktur.
        O halde sistem nedir?
        Sistem; Bir bütünü meydana getiren değişik yapıların birbiriyle uyumlu ya da ahenkli çalışması demektir.
        Peki, Türkiye’deki eğitim kademelerinin hangisi birbiriyle uyumlu çalışıyor bilen var mı?
        Maalesef buna olumlu cevap verebilecek bir Allahın kulu çıkacağını sanmıyorum.
        Biraz daha açalım. Anaokuluyla ilkokul mu, ilkokulla ortaokul mu, ortaokulla lise mi, liseyle üniversite mi, üniversiteyle yüksek lisans mı, yüksek lisansla doktora mı uyumlu çalışıyor?
        Hangisi hangisiyle uyumlu çalışıyor Allah’a aşkına?
        Hangisi Türk halkının ruhuna, anlayışına, yapısına, çağa ve bilime uygun tıkır tıkır çalışıyor?
        Hiçbiri.
        Türkiye’de zaten eğitim sistemi diye bir şey yok. Sadece adı var. Olması da mümkün değil.
        Çünkü siz kalkıp eğitim sistemi diye Fransız, Amerikan, Alman, Japon vb ülkelerin kendi insanlarının ruhuna, anlayışına, inancına göre kurup geliştirdiği bir yapıyı ya da sistemi, Türk insanına al bu bizim sistemimiz diye uygulamaya kalkarsanız bu olmaz, olmuyor da. Olmadığını da onlarca yıldır gördük ve görüyoruz.
        Yeni Türkiye’ye yeni bir eğitim anlayışı ve sistemi gerekir.
        Unutulmamalıdır ki, Türk insanın yapısını göz ardı ederek hiçbir eğitim sistemi Türkiye’de başarılı olmamıştır ve olmazda.
        İşin diğer bir ironik tarafı da, her yıl olmayan eğitim sistemini değiştiriyoruz.
        Sonuç tabii ki fiyasko.
        Olmayan bir eğitim sistemi nasıl değiştiriliyor gerçekten anlamak mümkün değil. Sadece anlamış gibi yapıyoruz hepsi o kadar.
        Yapılacak şey aslında belli. Önce eğitim sistemi konusunda uzman olan, uygulamanın içinden gelen eğitimciler, akademisyenler, teorisyenler, toplum bilimciler, inanç otoriteleri, sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri, psikologlar ve eğitim tarihçileri(yoksa yetiştirilmelidir) vb oluşan ciddi bir bilimsel çalışma kurulu oluşturulmalıdır.
        Bu kurulun işi Türk insanının özelliklerine ve çağımıza uygun bir eğitim sistemi oluşturmak ve geliştirmek olmalıdır. Eğitimin bütün kademeleri birbirini tamamlayan ve birbiriyle ahenkli çalışan üniteler haline getirilmelidir.
        Hatta bu kuruluşlar eğitim üzerinde düşünce üreten kuruluşlar(Think tank) olarak devamlı çalışır durumda olmalıdır. Eğitim ciddi bir iştir. Ülkelerin beka meselesidir. Bu iş akşamdan sabaha olacak iş de değildir. Belki üç beş yılı alacaktır. Alsın. Hiç olmazsa bundan sonraki onlarca ve yüzlerce yılımızı kurtarmış oluruz.
        Bu bilimsel heyetle ya da heyetlerle eğitimin enini, boyunu derinlemesine araştırarak tartışıp, dünyadaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, Tük insanının bütün özelliklerini göz ardı etmeden, gelecek yüzyılları hedefleyen bir eğitim sistemi ruhunun oluşturulması sağlanmalıdır.
        Yine unutulmamalıdır ki ruhsuz ve hedefsiz bir eğitim olmaz, olamaz.
        Bu ruh oluşturulduktan sonra sistem yapılandırılıp uygulamaya konulmalı, uygulamalar da bir cerrah dikkatiyle izlenerek, varsa aksayan yönler, yeni oluşturulan eğitim sistemi ruhuna uygun rötuşlar yapılmalıdır.
        Bu eğitim sisteminde idarecisinden öğretmenine, öğrencisinden velisine, çalışanından denetleyenlerine kadar herkesi kucaklayacak, mutlu edecek, çalışma ortamlarının oluşturulması sağlanmalıdır.
        Oluşturulacak böyle bir eğitim sisteminden dünyadaki çağdaşlarıyla rekabet edebilecek, bilgili ve becerili, her durumda ülkesinin menfaatlerini gözetecek, gelecek yüz yılları planlayıp uygulayabilecek zihin yapısında insanlar yetiştirilebilsin.
        Bugün olmayan eğitim sisteminde bakıyoruz, öğretmeni mutsuz, çalışanı mutsuz, öğrencisi mutsuz, velisi mutsuz, idarecisi mutsuz.
        Bu kadar mutsuz insan faktörünün meydana getirdiği eğitim faaliyetinden mutlu sonuç beklemek beyhudedir.
        Her eğitim bakanı değiştiğinde, her öğretim yılı başında ya da sonunda, plansız projesiz değişikliklerin olduğu bir eğitim öğretimde, ne başarı sağlayabilirsiniz, ne huzurlu bir ortam oluşturabilirsiniz, ne kaliteli insan yetiştirebilirsiniz, ne de gelecek yüz yılları hedefleyen ve dünya ile rekabet edebilecek yetenek ve beceride nesiller yetiştirebilirsiniz.
        Ayrıca şunu da belirtmeden geçmeyelim. Gelişmiş ülkelerin eğitim sistemine baktığımızda en temel unsur öğretmenlere verdiği değeri görürsünüz. Çünkü öğretmenler ya da eğitimciler olmadan eğitimden bahsedemezsiniz. İşte onun için gelişmiş ülkelerde öğretmenlerin sosyal ve ekonomik seviyeleri bütün meslek gruplarının en önündedir.
        Ya bizde?
        Maalesef üzülerek söyleyelim ki en sonundadır.
        Öğretmenler ki ilgili ülkenin Cumhurbaşkanından Başbakanına, Bakanından öğretmenine, ordu komutanından diplomatlarına, valisinden kaymakamına, hâkiminden savcısına, çalışanından çalışmayanına, deden torunlara kadar, velhasılıkelam bütün toplum fertlerini yetiştiren ve şekillendirenlerdir.
        Siz öğretmenlerinizi ekonomik ve sosyal refah seviyesi bakımından, meslek gruplarının en alt sırasından en üst sıralarına çıkarmadığınız, her türlü olumlu çalışma şartlarını hazırlamadığınız müddetçe, istenen verim ve gerçek başarıyı sağlayamazsınız.
        Çocuklarınızı ilkokuldan itibaren yetenek ve kabiliyetlerini tespit edip, ona göre yönlendirecek mekanizmaları oluşturamadığınız sürece, eğitiminiz zihin mezbahasından öteye gidemeyecektir.
        Son olarak şunu ifade edelim. On beş milyonun üzerindeki yavrumuz bugün okullarıyla ve öğretmenleriyle buluşuyor. Okullarımız bu gün rengârenk gül bahçesine dönüyor.
        Başta veliler olmak üzere bütün eğitim camiasına ve öğrencilerimize 2014-2015 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum.


(Politika Gazetesi yayın tarihi: 15 Eylül 2012 )
Yazarın Tüm YazılarıYazarımız İsmail Sarıçay'ın
"TARİHİ TÜRK İDEALLERİ" konferansı

 

İCİKLER MARŞI

                                  Yüz yıllar oldu kurulalı
                                  İcik yörükleridir uluları
                                  Alimlerden almış duaları
                                  İcikler, İcikler olalı
                                               ***
                                  Merttir,çalışkandır insanları
                                  Misafire çoktur ihsanları
                                 Güzel Türkçe'dir aksanları
                                  İcikler, İcikler olalı

                           ***

                                  İcikler’in yoktur mümbit ovaları

                                  Ekmeğini taştan çıkartır oğulları

                                  Yiğit oğlu yiğittir, yoktur yalanları

                                  İcikler, İcikler olalı

                                               İSMAİL SARIÇAY"İCİKLER SİDAS KİTABI"
hem Türkçe hem İngilizce baskısı

SİDAS MEDYA yayınlarından çıktı


"TARİHİ TÜRK İDEALLERİ"
kitabı SİDAS MEDYA yayınlarından çıktı.
İSTEME ADRESİ: SİDAS MEDYA
Fevzi Paşa Bulvarı No:162 (Çelik İş Mrk.) Kat:3/302 Çankaya-İZMİR

Tel: 0 (23 ) 441 60 01  Faks: 0 (232) 441 61 06 sidasmedya@gmail.com

"Tarihi Türk idealleri" kitabı MEDYADA


İCİKLER VİDYOLARINI İZLEMEK İÇİN
TIKLA VE İZLEYazarımız İsmail SARIÇAY'ın Balıkesir KRT TV'de düzenlemiş olduğu "İLETİŞİMDE TELEVİZYON" konulu program.

iSMAİL

Yazarımız İsmail Sarıçay'ın
Balıkesir KENT TV'de
düzenlemiş olduğu "MEDYA VE İLETİŞİM"
Programı

Yazarımız İsmail SARIÇAY'ın 100. Yıl
Teknik ve Endüsti Meslek Lisesinde
düzenlediği Yayın ve İletişimde
"Televizyon Yayıncılığı" adlı programı
KARESİ TV'de

İCİKLER HABERLERİ

  FLAŞ HABER:

  Yazarımız İsmail SARIÇAY
  BAYŞAD yönetim kurulu üyeleriyle
  Balıkesir Valisi Sayın Yılmaz Arslan'ı
  ziyaretlerinde görülüyor.
  BAYŞAD yönetim kurulu üyelerinin
  Balıkesir Valisini ziyareti
  TIKLA VE OKU

  YAZARIMIZ İSMAİL SARIÇAY KRT
  Televizyonunda canlı yayındaki bir programda
   TIKLA VE İZLE
 

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür eder tekrar bekleriz


İcikler Kasabası