Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

İcikler Kasabası İcikler Kasabası icikler kasabası

İCİKLER KASABASI

İNDEKS

OKU

MASALLAR

HİKAYELER

GENELİcikler'de hava durumu                           Kuruluş:Nisan 2000

İcikler slaytı


http://www.iciklerkasabasi.s5.com/images/sidasyolharitasi.jpg

İcikler yol haritası

 Haritayı Büyütmek için üstüne tıklayın

 

İcikler'in 1963 yılında Çalca'dan görünüşü.
(Foto: Mehmet ÖZCAN)


İcikler'in Otmanlar mahallesi
(Foto:İbrahim UYSAL)  


İcikler'in Kızılca mahallesinden bir görünüş

İcikler'in Uluköy mahallesinden bir görünüş

http://www.iciklerkasabasi.s5.com/images/ergulmavi.jpg

Bu resimdeki tatlı çocuk bugün önemli bir görevde bulunuyor. Bu İciklerli hemşehrimiz kim bilebilecek misiniz?
(RESİM ÜZERİNE TIKLA CEVABINI GÖR)

İcikler'in çilekeş, çalışkan ve fedakar kadınları

İcikler EFELERİ

İcikler'in Çamdededen görünüşü

İcikler'de küçük çocuklar için çeşitli madeni para, gümüş ve altın takılarla yapılmış yelek şeklindeki bir "CINGIL" görülüyor.
(Eser:Fadime Sarıçay)  


İcikler'de küçük çocuklar 1950'li yılların sonlarına kadar CINGIL giyerlerdi. Bu gün artık bu Cıngıllar tarih oldu. Bir sanat eseri olan Cıngıllar unutulmasın diye küçük bir yavrumuza tarihi Cıngıllardan birini giydirerek yeni nesillere bu tarihi çocuk giyeceğini tanıtalım istedik.
(Eser:Fadime Sarıçay)  

İcikler'li birçok vatandaşımızın okuduğu yıkılan tarihi ilk okul görülüyor.İnsan diyor ki bu tarihi okul yıkılmasaydı da burada okuyan İciklerliler çocukken okuduğu günleri tekrar hatırlasa mıydı?(Foto:İbrahim Uysal)

İcikler'in tarihi Sidas stadyumundan bir kesit

İcikler Han önünden görünüş

İcikler'de her bayram öncesi arife günü bütün kasaba halkı ikindi namazana müteakip topluca mezar ziyeretine giderler. Geçmişlerinin ruhlarına Kur'an-ı Kerim okunur dualar edilir.
Mezar ziyaretinden bir görüntü.
(Foto:Şakir SARIÇAY)

İcikler annelerinden.


 

İciklerde bir kahvehanede zeytincilikle ilgili eğitim toplantısı.

        Bu sitemizi İcikler'in tarihi ve kültürel değerlerini, gelenek ve göreneklerini, sosyal ve ekonomik durumunu bütün dünyaya tanıtmak, İcikler’le ilgili görüş ve düşünceleri olanlardan faydalanmak, İcikler halkını dünyayla tanıştırmak, İcikler’den daha önce göç etmiş vatandaşlarımızla internet kanalıyla da olsa iletişim kurmak, onlarla tanışmak ve kaynaşmak amacıyla açtık.
       Bize her türlü bilgi, belge, düşünce ve fikir bakımından yardımcı olmak isteyen bütün vatandaşlarımıza şimdiden teşekkürlerimizi arz ediyoruz.
       Bütün İnternet severleri sitemizi ziyaret etmeye davet ediyoruz. Ayrıca İcikler’in doğal ve tarihi yerlerini ilk fırsatta görmeleri için yöremize gidip görmelerini tavsiye ediyoruz.
             Bütün insanlığa selâm olsun.

BAŞYAZI

İSMAİL SARIÇAY

isaricay@gmail.com

OSMANLI TÜRKÇESİ

       Son yapılan 19.Milli eğitim şurasında alınan bir tavsiye kararı ateşli tartışmalara neden oldu.
       Bu şurada onlarca tavsiye kararı içerisinde yer alan Osmanlıcanın(Osmanlı Türkçesi) okullarda mecburi ya da seçmeli ders olarak okutulması kararı kıyameti kopardı. Doğrusu geçmişinden bu kadar korkmanın nedenini anlamak mümkün değildir.
       Sanırsınız ki sömürge ülkesi gibi ilkokuldan itibaren çocuklarımıza İngilizce dersi mecburi olarak okutulacak!
       Bir kere Osmanlıca diye bir dil yoktur. Osmanlı diye bir Etnisitenin olmadığı gibi. Önce bunu bir tespit edelim.
        Ne vardır o halde?
       Osmanlı Türkçesi vardır. Bu günkü Türkçeden tek farkı alfabesinin farklı olmasıdır. Yoksa konuşulan dil aynı dildir, konuşanlar da yine aynı Türk milletidir.
       Evet, Osmanlı bir imparatorluktu. İçinde onlarca ayrı etnisiteden, ayrı dilden, ayrı dinden, ayrı renkten insanlar vardı. Elbette bütün bu toplulukların bazı kelimeleri, deyimleri de Osmanlı Türkçesinin içinde yerini almıştı. Bu da gayet doğaldır. Bugün batı dillerinden dilimize geçen kelimeler ve deyimler gibi.
       Hatta bugün şehir merkezlerine inin şöyle bir dolaşın. İşyeri isimlerine bir göz atın ne göreceksiniz bakalım. Kendinizi Türkiye demi, yoksa batılı ülke şehirlerinden birinde mi hissedeceksiniz. Neredeyse Türkçe dükkân ya da iş yeri adı yok. Bunları neye görmüyor da kendi dilimiz olan Osmanlı Türkçesini örseliyoruz.
       Bilindiği gibi Osmanlı devletinin yıkılmasıyla birlikte yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletimiz 1928 yılında Arap alfabesinden Latin alfabesine geçti.
       Türk milleti Latin alfabesine geçti diye nasıl Latin olmadıysa, Osmanlı da Arap alfabesi kullandığından dolayı Arap olmamıştır.
       Yapılan tartışmalara baktığımızda vay efendim Osmanlı Türkçesi okutulursa geri gidilir gibi sözler oldukça komiktir. İnandırıcı olmadığı gibi bilimsel bir yaklaşım da değildir. Burada kimse tekrar alfabe değiştirelim, Arap alfabesine geri dönelim demiyor.
       Burada hedeflenen ve söylenen kadim kültür kaynaklarımızın ortaya çıkarılmasıdır. Bırakın öğrenmek isteyen istediği dili ve alfabeyi öğrensin ne var bunda. Üstelik bahse konu dil milletimizin dilidir, bizim dilimizdir.
       Karşı çıkıp küplere binenlere şunu hatırlatmak istiyorum. Türk milletinin tarihi 1928’de başlamadı.
       Türk milleti on bin yıllık bir tarihe sahip. Bunun yaklaşık bin yıllık tarihi Arap alfabesi kullanarak geçmiştir. Dolayısıyla bu bin yıl içinde yazılan çizilen bütün edebi eserlerimiz de, tarihimiz de, belgelerimiz de bu alfabeyle oluşmuştur.
       Bu bin yıllık belgeler bizim tarihi hafızamızdır. Şu anda bu hafızamızı maalesef kullanamıyoruz.
       Soralım şimdi. Yetmiş seksen yıl önce yazılmış eserleri kaç kişi okuyup anlayabiliyor?
       Maalesef kendi gayretleri neticesinde öğrenip, okuyup, anlayabilen çok az sayıdakiler dışında okuyamıyoruz, anlayamıyoruz.
       Peki, bu acıklı, hatta utanılacak bir durum değil mi?
       Yine sormak lazımdır. Dünyada bizden başka hangi millet yetmiş seksen yıl öncesinin edebi eserlerini ve belgelerini okuyamıyor?
       Okuyamadığımız içinde ufacık problemler karışışında bocalayıp duruyoruz. Gerçekçi çözümler bulamıyoruz. Çünkü son yetmiş seksen yılda oluşturduğumuz kültür ve çözüm tecrübelerimiz yeterli gelmiyor. İşte PKK, Suriye, Irak, Kıbrıs, Ermenistan vb problemler karşısındaki durumumuz.
       29 Nisan 2003 tarihli Balıkesir Politika gazetesinin bu köşesinde “Ermeni propagandası ve Osmanlı arşivleri” başlıklı yazımızda, Türk aydının Osmanlı Türkçesini bilmediğinden hareketle, Osmanlı arşivleriyle ilgili şöyle bir tavsiyede bulunmuştuk. ”Binlerce yıl hükmettiğimiz toplumların ve tarihimizin sicilinin saklı bulunduğu bu arşivler, bütün dünya ilim adamlarının hizmetine açılarak, hiç olmazsa bizlerin gün yüzüne çıkaramadığımız dünya tarihini etkileyecek bilgi ve belgeleri, böylece ortaya çıkarmış olacaklardır. Bu arşivlerimizde özellikle Selçuklulardan bu tarafa, aşağı yukarı bin iki yüz yıllık tarihimiz saklıdır” demiştik.
       Hâlbuki geçmişimizi iyi bilseydik, günümüzde karşılaştığımız benzer problemlere, çok sayıda çözüm üretebilir, iç ve dış olaylara daha iyi hâkim olabilirdik.
       Sonra bakın bu gün Türkçeyi okumuşumuz da, okumamışımızda doğru dürüst konuşamıyor. Ayrıca yapılan o kadar masrafa rağmen ilkokuldan Üniversiteye kadar İngilizce vb yabancı diller okutuyoruz ama bir türlü öğretemiyoruz. Çünkü kendi dilini(Türkçeyi) doğru dürüst bilmeyene başka bir dil öğretmek kolay değildir. İşte yabancı dil öğretimindeki başarısızlığımız buradan geliyor.
       Biz bin yıldır kullandığımız dilimizi, geçmişimizi, kültürel değerlerimizi reddettiğimiz ve yerini de dolduramadığımız için, ne tarihimizi biliyoruz, ne küresel çapta edebiyat eserleri üretebiliyoruz, ne Türkçeyi doru dürüst konuşabiliyoruz, nede yabancı dilleri öğrenebiliyoruz.
       Bugün kendini aydın ya da Entellektüel olarak lanse edenler, medyada da dile getirildiği gibi maalesef 300 kelimeyle yazıp, çizip, konuşabiliyorlar.
       Siz âlemi cihan olsanız 300 kelimeyle dünya çapında ne edebi eser verebilirsiniz nede doğru dürüst teknoloji üretebilirsiniz.
       Bakın Osmanlı Türkçesini öğrenmekle hiçbir şey kaybetmediğimiz gibi neler kazanabiliriz kısaca onlardan da bahsedelim.
       Her şeyden önce geçmişinizi ve kendinizi tanırsınız.
       Unuttuğumuz sözcük ve deyimleri tekrar keşfedersiniz.
       Bugün elli dolayındaki eski Osmanlı tebaası olan devletlerin hafızalarını öğrenerek, bu devletlerle ilişkilerinizde elinizin altında zengin tecrübe, bilgi ve belge birikimi olur.
       Dünya ve bölge politikalarını oluştururken daha rahat ve doğru politikalar geliştirebilirsiniz.
       Kaybettiğiniz bilgi ve tecrübe hazinelerinize tekrar kavuşursunuz.
       Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya, Afrika, Asya, Avrupa ve ABD politikalarınızı üretirken geçmişteki tarihi tecrübelerden yaralanarak daha akılcı ve gerçekçi politikalar üretebilirsiniz.
       Bugün bocaladığınız benzer iç problemlere karşı, nasıl çareler üretilmiş bunları öğrenirsiniz.
       Kendi ecdadınızın ürettikleri eserleri, yazıları, bilim ve fikir adamlarını hem okuyabilir, hem anlayabilirsiniz.
       Eski Yunan ve Batılı bilim, fikir adamlarını bildiğiniz gibi kendi bilim ve fikir adamlarınızı tanırsınız.
       Atalarınızın Cihan hâkimiyetini hangi inanç, bilgi, tecrübe, güç ve yöntemlerle nasıl sağladığına vakıf olursunuz.
       Nerede hangi yanlışları yaparak kaybettiğinizi ve hangi doğruları yaptığınızda neleri kazandığınızı görme imkânına kavuşursunuz.
       Osmanlıyla birlikte Selçukluyu da öğrenirsiniz, beylikleri de.
       Bütün bunların neticesinde kendinize öz güven sağlarsınız.
       Böylece gelecek on ve yüz yılları planlarken Osmanlı Türkçesi sayesinde elinizde müthiş bir bilgi ve tecrübe harmanı olmuş olur.
       Sadece bunlar bile yetmez mi?


(Politika Gazetesi yayın tarihi: 15 Aralık 2014 )
Yazarın Tüm YazılarıYazarımız İsmail Sarıçay'ın
"TARİHİ TÜRK İDEALLERİ" konferansı

 

İCİKLER MARŞI

                                  Yüz yıllar oldu kurulalı
                                  İcik yörükleridir uluları
                                  Alimlerden almış duaları
                                  İcikler, İcikler olalı
                                               ***
                                  Merttir,çalışkandır insanları
                                  Misafire çoktur ihsanları
                                 Güzel Türkçe'dir aksanları
                                  İcikler, İcikler olalı

                           ***

                                  İcikler’in yoktur mümbit ovaları

                                  Ekmeğini taştan çıkartır oğulları

                                  Yiğit oğlu yiğittir, yoktur yalanları

                                  İcikler, İcikler olalı

                                               İSMAİL SARIÇAY"İCİKLER SİDAS KİTABI"
hem Türkçe hem İngilizce baskısı

SİDAS MEDYA yayınlarından çıktı


"TARİHİ TÜRK İDEALLERİ"
kitabı SİDAS MEDYA yayınlarından çıktı.
İSTEME ADRESİ: SİDAS MEDYA
Fevzi Paşa Bulvarı No:162 (Çelik İş Mrk.) Kat:3/302 Çankaya-İZMİR

Tel: 0 (23 ) 441 60 01  Faks: 0 (232) 441 61 06 sidasmedya@gmail.com

"Tarihi Türk idealleri" kitabı MEDYADA


İCİKLER VİDYOLARINI İZLEMEK İÇİN
TIKLA VE İZLEYazarımız İsmail SARIÇAY'ın Balıkesir KRT TV'de düzenlemiş olduğu "İLETİŞİMDE TELEVİZYON" konulu program.

iSMAİL

Yazarımız İsmail Sarıçay'ın
Balıkesir KENT TV'de
düzenlemiş olduğu "MEDYA VE İLETİŞİM"
Programı

Yazarımız İsmail SARIÇAY'ın 100. Yıl
Teknik ve Endüsti Meslek Lisesinde
düzenlediği Yayın ve İletişimde
"Televizyon Yayıncılığı" adlı programı
KARESİ TV'de

İCİKLER HABERLERİ

  FLAŞ HABER:

  Yazarımız İsmail SARIÇAY
  BAYŞAD yönetim kurulu üyeleriyle
  Balıkesir Valisi Sayın Yılmaz Arslan'ı
  ziyaretlerinde görülüyor.
  BAYŞAD yönetim kurulu üyelerinin
  Balıkesir Valisini ziyareti
  TIKLA VE OKU

  YAZARIMIZ İSMAİL SARIÇAY KRT
  Televizyonunda canlı yayındaki bir programda
   TIKLA VE İZLE
 

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür eder tekrar bekleriz


İcikler Kasabası